ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ


Ogólnopolski konkurs skierowany do kobiet zajmujących się malarstwem.

WYNIKI KONKURSU 

 

 WERNISAŻ

 

 LAUREATKI 

.

.

REGULAMIN KONKURSU : https://drive.google.com/open?id=1eBdDY5Jo2PnOwY3GdM4Fl5FF9jownCTC
KARTA ZGŁOSZENIA PDF : https://drive.google.com/open?id=1oroklVnuO1wPzgn4_UKVXs9rmIkPa7Vt
KARTA ZGŁOSZENIA DOC : https://drive.google.com/open?id=1X1w8Pi1YebByCDX2oZGWiv4eD3SrS9J8

ADRES E-MAIL: konkurs.swiatloczulosc@gmail.com

 

 

 

 

Ogólnopolski konkurs skierowany jest do kobiet, artystek profesjonalnych. Warunkiem udziału jest ukończenie wyższej uczelni artystycznej.  Do konkursu będą mogły też zgłaszać się studentki IV-VI roku uczelni artystycznych.
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pinata zajmująca się upowszechnianiem sztuki współczesnej. 
Konkurs ma na celu wyłonienie artystek reprezentujących różnorodne perspektywy twórcze, zebranie najciekawszych współczesnych twórczyń zajmujących się malarstwem.
Zwieńczeniem inicjatywy będzie wystawa w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego przy ul. Ducha Św. 8/10/12 w Toruniu od 3  – 23 grudnia 2020 oraz e-katalog.

 

 

 

ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ jest hasłem stanowiącym punkt wyjścia dla twórczych poszukiwań. Jest to temat otwarty na różne interpretacje zarówno w obszarze malarstwa abstrakcyjnego jak i realistycznego, sztuki eksperymentalnej oraz tradycyjnej.

W malarstwie najważniejsze jest światło, które ożywia kolor, buduje przestrzeń obrazu. Słowo czułość odwołuje się do emocjonalności artystek, zawiera w sobie komunikat dotyczący bliskości jaka wiąże artystkę z jej dziełem. Światło jest jednym z podstawowych warunków życia na naszej planecie. Jest to widoczne w świecie roślin, które podążają za światłem warunkującym ich istnienie. Podobnie jest z artystami i artystkami, dla których światłem jest artystyczna kreacja nadająca sens ich życiu. Pojęcie światła jest bardzo szerokie, obejmuje zarówno świat fizyczny jak i duchowy. Jest to też pojęcie abstrakcyjne o ambiwalentnym charakterze. Światło może być ciepłe i zimne, ostre lub łagodne, naturalne lub sztuczne. Dla każdego słowo to budzi inne skojarzenia i wspomnienia. Światło słońca na twarzy, migotliwe światła nocnego miasta, światło może być związane zarówno z naturą jak i nowoczesną technologią.

Malarstwo od lat poszukuje nowych mediów do wyrażenia współczesnego świata. Wśród nich są stosowane światłoczułe farby, indywidualne oświetlenie prac, ultrafiolet. Poszukiwania też kierują twórców do tworzenia form trójwymiarowych, w których światło i cień odgrywają kluczową rolę budowania kompozycji. Malarze i malarki są wyjątkowo czuli na światło, którego niuanse są w stanie oddać przy pomocy zestawienia plam i barw. Obserwacja świata to też obserwacja światła, które wydobywa kształty przedmiotów, ożywia je, nadaje im barwę i sens. Już białe płótno potrafi stanowić światło dla obrazu, jest świetlistą płaszczyzną zakrywaną przez kolejne warstwy farby.

Wydarzenie wpisuje się w nurt sztuki kobiet (female art), która jest „próbą odnalezienia przez artystki-kobiety siebie, własnego stylu twórczego”. Naszym celem jest sprawdzenie kondycji sztuki kobiet w Polsce. Chciałybyśmy zbadać czy nurt ten posiada w kraju swoje własne cechy, stylistykę odrębną od innych tendencji w malarstwie, czy polska sztuka kobiet wyróżnia się w jakiś sposób na tle światowych prądów artystycznych. Dzięki wydarzeniu chcemy stworzyć pozytywny kobiecy wzorzec, do którego może się odnieść młode pokolenie artystek. Dzięki obserwacji zaangażowania kobiet – artystek w projekt, młode malarki będą mogły bardziej uwierzyć w siebie, we własne siły twórcze. Projekt ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ jest innowacyjny, gdyż podejmuje unikatowy wątek i ma charakter badawczy. Efektem projektu może być zawiązanie współpracy między kobietami artystkami z całej Polski, projekt może też zaowocować powstaniem tekstów krytycznych oraz inspirować do kontynuowania tego wątku przez inne organizacje i instytucje.

– Fundacja Pinata