Fundacja Pinata


Jesteśmy organizacją pozarządową zajmującą się upowszechnianiem sztuki współczesnej. W tym celu podejmujemy działania twórcze, wystawiennicze i edukacyjne. Organizujemy wystawy, plenery, spotkania, warsztaty i różnego rodzaju akcje plastyczne. Podejmujemy też działalność edytorsko-wydawniczą.

 

CELE FUNDACJI

Podstawowym celem Fundacji jest upowszechnianie kultury i sztuki oraz szerzenie świadomości artystycznej.

Celem Fundacji jest także: – działalność kulturalna w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – integracja artystyczna środowisk twórczych – edukacja plastyczna dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych – wyrównywanie szans osób wykluczonych społecznie i mających ograniczony dostęp do kultury, sztuki, edukacji artystycznej – pogłębianie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne – działalność oświatowa, również polegająca na kształceniu studentów
– działania na rzecz promocji kultury, sztuki i nauki w Polsce i poza jej granicami – kształtowanie aktywnego odbiorcy sztuk, wychowanie przez sztukę i do sztuki – propagowanie idei tolerancji i współpracy – edukacja społeczna dzieci i młodzieży – działalność w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego – działalność w zakresie krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku – ochrona i promocja zdrowia – podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej – działania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji – działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – działalność na rzecz mniejszości narodowych i seksualnych – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie, leczących się psychiatrycznie, uzależnionych i współuzależnionych, które podjęły leczenie, terapię, osób przebywających w placówkach opiekuńczych i wychowawczych, w szpitalach publicznych, dzieci i młodzież z ubogich rodzin – działania w zakresie upowszechniania i ochrony praw kobiet, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – działalność w zakresie rozwoju nauki i technologii

 

FUNDATORZY

Katarzyna Wendland
Alicja Wieczorek
Grzegorz Wawrzyńczak

 

pinata

 

 

Zarząd Fundacji

.

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE PROJEKTY:

AQUAPRESJA

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy 7 wystaw sztuki współczesnej :

2017.01 – „AQUAPRESJA” – Wodociągowa Wieża Ciśnień Stare Bielany, Toruń

– Zrealizowano w ramach stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

– Zrealizowano dzięki uprzejmości Toruńskich Wodociągów.

2017.03 – „AQUAPRESJA 02” – Galeria Wieży Ciśnień Muzeum Wodociągów, Bydgoszcz

– Zrealizowano w ramach stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

– Zrealizowano dzięki uprzejmości Muzeum Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

2017.07 –AQUAPRESJA 03” – Kawiarnia i Restauracja Wieża Ciśnień, Płock

– Zrealizowano w ramach stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

2017.09 – „ALL ALONG THE WATERTOWER” – Dom Muz przy ul. Poznańskiej, Toruń

– Dofinansowano przez Toruńską Agendę Kulturalną w ramach programu „Mikrowsparcie”.

2017.12 – „AQUAPRESJA” – Hala Pomp Stare Bielany, Toruń

– Zrealizowano w ramach stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

2017.12 – „AQUAPRESJA” – Galeria 011, Klub Od Nowa, Toruń

– Zrealizowano w ramach stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

2018.01 –AQUAPRESJA 04” – Centrum Kultury Wieża Ciśnień, Konin

– Zrealizowano dzięki uprzejmości Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

 

Zrealizowaliśmy warsztaty plastyczne :

2017 – „INDUSTRIAL” IV L.O. Toruń

– Zrealizowano w ramach stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

 

Wydaliśmy publikację :

2017.12 – „AQUAPRESJA” katalog

– Zrealizowano w ramach stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

– Dofinansowano przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

– Dofinansowano przez Wodociągi Płockie.

 

 

 

ITER PER TEMPUS

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy 4 warsztaty plastyczne :

– Dofinansowano ze środków Miast Toruń,

– Zrealizowano dzięki uprzejmości Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.

 

Wystawę prac plastycznych :

– Dofinansowano ze środków Miast Toruń,

– Zrealizowano dzięki uprzejmości Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.

 

 

 

STRUNA ŚWIATŁA

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy 2 warsztaty plastyczne :

– Dofinansowano przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otartego konkursu ofert nr 8 – zakres zadania publicznego „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”.

 

 

KRUCJATY PINATY

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy wystawę sztuki współczesnej  :

W ramach projektu zrealizowaliśmy wystawę sztuki współczesnej  :

 

 

TARGI MŁODEJ SZTUKI

W ramach projektu zrealizowaliśmy :

2018.05 Targi Młodej Sztuki Torun 2018

 

 

PLENER W PŁOTOWIE

W ramach projektu zrealizowaliśmy

 

ABSTRAKCYJNIE

W ramach projektu zrealizowaliśmy

 

ŚWIĘTO ULICY DUCHA ŚW.

 

 

 

 

 

Udział Fundatorów w aukcjach charytatywnych :

 

2018. 11 „9 charytatywna aukcja na rzecz dzieci z autyzmem APERIO” – Galeria Arsenał, Poznań

2019.03  aukcja charytatywna towarzysząca koncertowi „NATALKA INNYM”, organizator : Fundacja Światło

 

 

Planowane wydarzenia 2019 :

 

Festiwal nowych mediów, Radom – lipiec 2019

Wystawa rysunku, Toruń – grudzień 2019

 

 

 

LINKI:

PROJEKTY WYSTAWIENNICZE:

AQUAPRESJA

KRUCJATY PINATY

TARGI MŁODEJ SZTUKI

ABSTRAKCYJNIE

 

PROJEKTY WYDAWNICZE:

AQUAPRESJA

 

WARSZTATY PLASTYCZNE:

ITER PER TEMPUS

STRUNA ŚWIATŁA

INDUSTRIAL

BEZIMIENNY SMOK TORUŃSKI

MIASTO TAJEMNIC

Dziękujemy współwydawcom i partnerom za wsparcie!Kolejne projekty w toku! Już wkrótce będziemy poszukiwali wolontariuszy do pomocy w warsztatach plastycznych i przy promocji wydarzeń. Chętnych do współpracy prosimy o kontakt na maila- ourpinata@gmail.com

 

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY DLA FUNDACJI ?

Zapraszamy na stronę O NAS

 

Katarzyna Wendland- fundator / prezes zarządu Fundacji Pinata

artysta malarz, magister sztuki, instruktor, pedagog, współtwórca oraz koordynator projektów artystycznych i edukacyjnych, zajmuje się także public relations,  aranżacją wystaw, promocją w mediach społecznościowych i fotodokumentacją wydarzeń

 

Alicja Wieczorek- fundator / wiceprezes zarządu Fundacji Pinata

artysta malarz, magister sztuki, instruktor, pedagog, copywriter, współtwórca oraz koordynator projektów artystycznych i edukacyjnych, zajmuje się aranżacją wystaw, fotodokumentacją, redakcją witryn internetowych i blogów

 

Grzegorz Wawrzyńczak- fundator / wiceprezes zarządu Fundacji Pinata

artysta malarz, magister sztuki, w fundacji zajmuje się corporate identity, designem i obsługą techniczną