CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ


– – – KOMUNIKAT – – –

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RYSUNKOWY

CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ 2019 / I EDYCJA

KATALOG : https://drive.google.com/file/d/1necWtSiF-N7UiOTLrmGot0m1gwFDZbwU/view?usp=sharing

.

.

 

Celem konkursu CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ było wyłonienie najciekawszych dzieł odnoszących się do tematu przewodniego.

Pojęcia czasu, ruchu i przestrzeni kojarzone są zarówno z fizyką i astronomią, filozofią oraz sztuką. Poszukiwanie skojarzeń dla tych podstawowych pojęć stała się początkiem  dla autorefleksyjnej kreacji. Powstałe w jej efekcie dzieła sztuki ukazują osobisty punkt widzenia artystów biorących udział w wystawie pokonkursowej. Na konkurs zgłosiło się 91 artystów z całej Polski, łącznie nadesłano 213 prac rysunkowych. Ostatecznie Jury wybrało 52 prace 34 twórców.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Głównym Partnerem wydarzenia jest Stworzenie Autorów ZAIKS.

 

 

 

 

 

UCZESTNICY WYSTAWY :

Agnieszka Gogola, Aleksander Ostrowski, Aleksandra Dzido, Aleksiej Cecocho, Andrzej Rułka, Angelika Zajdlic, Anna Wiśniewska, Bartosz Jaskóła, Dagmara Mikler, Daria Wollman, Dariusz Młynarczyk, Dorota Kuźniarska, Grzegorz Bugaj, Julia Deptuła, Justyna Lipka, Justyna Pikulska, Kamil Emanuel Klonowski, Karolina Cygnar, Katarzyna Rumińska, Krzysztof Kułacz Karpiński, Laura Jerzak, Magdalena Chomiak, Marcin Posiła, Maria Roczniewska, Mariusz Dański, Mateusz Otręba, Piotr Bąk, Piotr Mańczak, Sebastian Trzoska, Serhii Hrychaniuk, Stanisław Cholewa, Szymon Węgorzewski, Zbigniew Blekiewicz.

Wernisaż ogólnopolskiej wystawy pokonkursowej CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ miał miejsce 6 grudnia 2019 roku w Akademickiej Przestrzeni Sztuki – Galerii na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu przy ul. Fryderyka Chopina 12/18 od godz 18:00.

Podczas otwarcia nastąpiło wręczenie dyplomów laureatom konkursu.

 

STRONA NA FB : https://www.facebook.com/events/983159598689273/

ZACHĘCAMY DO POLUBIENIA FUNDACJI PINATA NA FACEBOOKU I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O KONKURSIE!

 

LAUREACI KONKURSU CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ

 

FOTORELACJA Z WERNISAŻU WYSTAWY CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ

 

JURY KONKURSU : Ewa Bińczyk / Katarzyna Wendland / Alicja Wieczorek

KURATORKI : Alicja Wieczorek / Katarzyna Wendland

ORGANIZATOR : Fundacja Pinata
ul. Działowskiego 6/22
87 – 100 Toruń
REGON: 365700542
NIP: 8792687174
KRS:0000643531

www.pinatagroup.com

https://www.facebook.com/FundacjaPinata/

.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA DOC – POBIERZ

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA PDF – POBIERZ

 

REGULAMIN PDF – POBIERZ

.

Konkurs skierowany jest dla osób zajmujących się szeroko rozumianą twórczością rysunkową, uwzględniając wszystkie współczesne możliwości kreacji w tej dyscyplinie.

Pierwsza edycja konkursu CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ ma charakter ogólnopolski i adresowana jest do profesjonalnych twórców, absolwentów i studentów IV i V roku wyższych uczelni artystycznych. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych dzieł odnoszących się do tematu przewodniego.

Czas, ruch i przestrzeń są prostymi pojęciami, z którymi spotykamy się na co dzień, jednak gdy skupimy się na ich znaczeniu okazuje się, że za tymi terminami kryje się ogromna głębia interpretacyjna. Dodatkowo pojęcia te łączą się ze sobą, przenikają się i dopełniają opisując zjawiska zachodzące zarówno w świecie fizycznym jak i duchowym. Pojęcia czasu, ruchu i przestrzeni kojarzone są zarówno z fizyką i astronomią, filozofią oraz sztuką. Rozważają nad nimi wszyscy ludzie poszukujący prawdy o świecie i ludzkiej egzystencji.

Poszukiwanie skojarzeń dla tych podstawowych pojęć może stać się początkiem dla autorefleksyjnej kreacji. Powstałe w jej efekcie dzieła sztuki ukażą osobisty punkt widzenia artystów biorących udział w Konkursie. Najważniejszym środkiem wyrazu w rysunku jest linia, której charakter kształtuje osobowość artysty. Zachęcamy do tworzenia zarówno tryptyków inspirowanych pojęciami CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ, jak i skupieniu się na jednym temacie. Szeroka tematyka ma dać Uczestnikom wolność w kreacji.

Do udziału w konkursie zapraszamy artystów zajmujących się zarówno rysunkiem tradycyjnym jak i poszukujących zupełnie nowych, indywidualnych rozwiązań. Zachęcamy do eksperymentów, wyjścia poza tradycyjne media i tworzenia własnych technik rysunkowych. Jako organizatorzy jesteśmy otwarci na szerokie spektrum kreacji. Konkurs ma na celu wyłonienie współczesnych tendencji w dziedzinie rysunku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ organizowanym przez Fundację Pinata.

2. Konkurs ma na celu zaprezentowanie najciekawszych prac podczas wystawy podsumowującej oraz wyłonienie laureatów konkursu.

3. Konkurs będzie wydarzeniem cyklicznym. Mogą w nim wziąć udział artyści profesjonalni oraz studenci wyższych uczelni artystycznych.

4.Profesjonalne jury wyłoni uczestników wystawy i laureatów konkursu.

5. Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w Akademickiej Przestrzeni Sztuki w Galerii na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu w grudniu 2019 roku.

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenia spełniające wymogi określone w Regulaminie;

2. Każdy Uczestnik może nadesłać drogą elektroniczną od 1 – 3 prac rysunkowych;

3. Selekcja prac na wystawę odbędzie się na podstawie zgłoszeń przesłanych na adres mailowy: czas.ruch.przestrzen@gmail.com

4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać :

a. kartę zgłoszenia ( karta zgłoszenia do pobrania )

b. reprodukcję pracy w formie cyfrowej 300 dpi format jpg / jpeg

c. biografię Uczestnika w formacie doc (wystawy indywidualne i zbiorowe, nagrody) max 1500 znaków

Cała wiadomość nie może przekraczać 5 Mb.

5. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres mailowy: czas.ruch.przestrzen@gmail.com w terminie od 24 września do 4 listopada 2019 r.

6. Uczestnicy przystępujący do Konkursu wypełniają kartę zgłoszenia udostępnioną na stronie http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen/

Przyjmowane będą jedynie pełne zgłoszenia konkursowe zawierające wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia – 2 strony (skan załączony do maila).

7. Zgłaszane prace powinny odnosić się do tematu CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ lub do jednego z trzech pojęć.

8. Zgłaszane prace muszą być dwuwymiarowe oraz nie mogą przekraczać formatu 100 cm x 70 cm. Dopuszczane są też kolaże i asamblaże nie przekraczające 100 x 70 x 10 cm, które mogą być prezentowane na ścianie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania z udziału w wystawie prac nie spełniających tych warunków.

9. Do konkursu mogą być zgłaszane prace w różnych technikach – klasyczne techniki rysunkowe, mieszane, własne. Prace mogą być zrealizowane zarówno na papierze, płótnie, płytach np. pilśniowych. W przypadku kwalifikacji do wystawy pokonkursowej, prace powinny być przygotowane do ekspozycji.

10. Zgłoszenia dokonane po terminie zostaną odrzucone.

11. Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników za udział w konkursie.

III. JURY

1. Oceny zgłoszeń dokona profesjonalne Jury składające się z artystów plastyków. Prace Jurorów zostaną zaprezentowane na wystawie w trybie pozakonkursowym. Jego skład zostanie opublikowany na stronie www.pinatagroup.com

2. Decyzje Jury są ostateczne.

3. Jury na podstawie nadesłanych mailowo zgłoszeń dokona oceny prac i wskaże listę zakwalifikowanych Uczestników do wystawy pokonkursowej. Lista zakwalifikowanych Uczestników i ich prac zostanie opublikowana najpóźniej w dniu 15 listopada 2019 r. na stronie http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen/

IV. NAGRODY

1. Główny laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł. Nagroda zostanie wysłana na konto Uczestnika w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników podczas otwarcia wystawy. Od nagrody zostanie odprowadzony podatek. Nagrodzona praca przechodzi na własność Organizatora, który będzie mógł dowolnie nią dysponować.

2. Zostaną przyznane trzy honorowe wyróżnienia.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość podziału nagrody w zależności od werdyktu Jury.

4. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych.

V. WYSTAWA

1. Uczestnicy zakwalifikowani przez Jury do udziału w wystawie zobowiązują się przesłać lub dostarczyć zgłoszone prace Organizatorowi w celu realizacji ekspozycji wystawy najpóźniej do 26 listopada 2019 r. Prace, które zostaną przesłane lub dostarczone po tej dacie, mogą nie zostać zaprezentowane na wystawie.

2. Prace powinny być przygotowane do ekspozycji w sposób umożliwiający zawieszenie ich na ścianie (np. listwy plakatowe, ramy, antyramy, prace trwale przytwierdzone do tektury lub pianki).

3. Zakwalifikowane prace Uczestnicy przesyłają na adres Organizatora ( Fundacja Pinata ul. Działowskiego 6/22 ; 87 – 100 Toruń ) na koszt własny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac zakwalifikowanych do Wystawy, w szczególności jeżeli dostarczona praca nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub nie jest tożsama z nadesłanym uprzednio zgłoszeniem.

5. Prace powinny być nadsyłane w trwałych opakowaniach , które zostaną wykorzystane przy zwrocie prac, uniemożliwiających uszkodzenie. Prace oprawione za szkłem powinny mieć wykupioną opcję OSTROŻNIE. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki uszkodzone przez przewoźnika np. Poczta Polska, firmy kurierskie.

6. Praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, tytuł pracy, technikę, wymiary, rok powstania, dane adresowe twórcy. Wszystkie informacje powinny być umieszczone z tyłu pracy oraz na karcie zgłoszeniowej.

7.Prace wybrane do ekspozycji będą prezentowane w e-katalogu.

VI. ZWROT PRAC

1. Prace biorące udział w wystawie będą zwracane na koszt Uczestnika. Organizator przewiduje nadać prace do końca marca 2020, w przypadku odbioru osobistego możliwy będzie zwrot prac od razu po zakończeniu wystawy.

2. Prace zostaną zwrócone na adres Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Uczestnik ma obowiązek poinformować telefonicznie bądź e-mailowo Organizatora o ewentualnej zmianie adresu zwrotnego.

4. Dalsze informacje dotyczące zwrotu prac będą przekazane na stronie Internetowej Organizatora.

W przypadku pytań możliwy jest kontakt z organizatorem ourpinata@gmail.com oraz pod numerami telefonów: 530 443 202 ( Alicja Wieczorek ), 732 190 135 ( Katarzyna Wendland )

WAŻNE TERMINY :

V

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ : 24/09/2019 – 4/11/2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW : 15/11/2019

DOSTARCZENIE PRAC NA WYSTAWĘ : 26/11/2019

WYSTAWA POKONKURSOWA : GRUDZIEŃ 2019 / TORUŃ

.

WAŻNE ADRESY E-MAILOWE :

ZGŁOSZENIA : czas.ruch.przestrzen@gmail.com

PYTANIA : ourpinata@gmail.com