POGRANICZE ABSTRAKCJI


 

„POGRANICZE ABSTRAKCJI” to wystawa konfrontująca postawy twórcze dwóch artystek malarek – Katarzyny Wendland i Alicji Wieczorek.  Obie poruszają się w obszarze abstrakcji, jednak posługują się różnorodnymi formami wyrazu.

Według definicji: „Pogranicze jest to obszar położony blisko granicy oddzielającej terytoria różniące się pod pewnymi cechami. Na obszarach pogranicza obserwuje się przemieszanie pewnych cech z obu sąsiadujących ze sobą obszarów.” Obszary artystycznych poszukiwań obu malarek są różnorodne lecz posiadają wspólny mianownik. Jest nim abstrakcja, wyrażona w postaci zindywidualizowanych barw, plam i płaszczyzn. Spotkanie na granicy form wypowiedzi jest okazją do wymiany twórczych doświadczeń i technologicznych rozwiązań.

Katarzyna Wendland realizuje obrazy w nurcie abstrakcji geometrycznej, w których kompozycję wyznacza podział płaszczyzny oraz syntetyczne oddanie emocji poprzez relację barw. Alicja Wieczorek tworzy malarstwo abstrakcyjne nawiązujące do natury rozumianej dwojako – jako świat przyrody i świat wewnętrzny człowieka, realizując wieloelementowe organiczne kompozycje.

 

 

 

 

ALICJA WIECZOREK

 

 Artystka malarka, rysowniczka i ilustratorka. Absolwentka Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, otrzymała dyplom magisterski z wyróżnieniem realizując dyplom z malarstwa sztalugowego, malarstwa ściennego oraz aneks z rysunku (2012). Na tym samym wydziale uzyskała też licencjat z Edukacji Artystycznej z zakresu Mediów Rysunkowych (2014) oraz obroniła doktorat z zakresu sztuk pięknych (2019). Należy do ZPAP w Okręgu Toruńskim. Współzałożycielka Grupy Pinata, od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa w zarządzie Fundacji Pinata, współorganizuje wydarzenia kulturalne promujące sztukę współczesną. Od 2020 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Dwukrotna stypendystka prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Laureatka nagród i wyróżnień w kategoriach komiks, ilustracja i rysunek. Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki, jednak punktem wyjścia dla jej poszukiwań jest malarstwo. W swoich pracach szuka wspólnego pola dla systematyczności i przypadku, fascynuje ją proces twórczy i obecność sztuki w codziennym życiu.
Ma w swoim dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Swoje prace pokazywała w różnych miastach Polski, a takze Niemczech, Francji, Hiszpanii, Brazylii, Turcji, Chorwacji, Rumunii, Japonii, Iranie, Serbii, Iraku, Egipcie i Portugalii.

 

W ramach projektu „Pogranicze abstrakcji” prezentowane są dwa cykle malarskie- „Pamiętnik” i „Kręgi”.
Cykl „Pamiętnik”, to zestaw abstrakcyjnych prac malarskich o wieloelementowej konstrukcji. Każda realizacja składa się z mniejszych obrazów, tworzących cykl wewnątrz cyklu. Nieregularne formy o cechach biologicznych występujące w obrazach są bezpośrednio inspirowane naturą, mikro- i makroświatem. Słowo natura może być tu rozumiane dwojako – jako zjawiska związane z przyrodą, a także jako świat wewnętrzny człowieka. Obserwacja natury, różnorodnych tworów, zjawisk i procesów wyraża się w stosowanej formie malarskiej. Większość prac z cyklu „Pamiętnik” powstała w plenerze, podobnie jak „Kręgi”, które również są obrazami wieloelementowytmi inspirowanymi naturą, natomiast oba cykle różnią się założeniami kompozycyjnymi.
Wszystkie obrazy powstały w wyniku eksperymentów technologicznych opierających się na łączeniu farb akrylowych, farb w spreju, tuszy akrylowych i ekolinowych na płótnach.Wieloelementowa konstrukcja prac ma pobudzać wyobraźnię widza, który może skupić się zarówno na pojedynczych elementach oraz jak i na całości realizacji. Widz może też doszukiwać się kontekstów między elementami, sugerując się skojarzeniami wynikającymi z jego wrażliwości i własnych doświadczeń.

 

 

KATARZYNA WENDLAND

Urodzona w Szczecinie w 1979 roku. W 2015 roku była współzałożycielką Grupy Artystycznej Piñata. Od 2016 roku fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Piñata (www.pinatagroup.com). Zajmuje się współorganizacją wydarzeń kulturalnych i promocją sztuki współczesnej.
Posiada doświadczenie m.in. jako jurorka w różnorodnych konkursach plastycznych, kuratorka wystaw, koordynatorka projektów, fotografka. Od 2007 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2006 roku ukończyła malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze (malarstwo ścienne i witraż) obroniła też aneks z rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureatka nagrody im. Prof. Stanisława Borysowskiego w dyscyplinie: malarstwo 2003/2004 UMK. Autorka programów edukacyjnych, warsztatów plastycznych, współorganizatorka plenerów malarskich. Zajmuje się malarstwem współczesnym, malarstwem w architekturze, designem. Uprawia też rysunek w technikach własnych.
Swoje prace prezentowała na 14 wystawach indywidualnych i 39 zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Irlandii oraz Toruniu, Radomiu, Bytowie, Koninie, Bydgoszczy, Warszawie, Pile, Lubostroniu, Poznaniu, Płotowie, Koszalinie, Pucku, Szczecinie.

Od 19 marca do 20 kwietnia 2021 roku w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu miała miejsce wystawa pt. „Pogranicze abstrakcji”, na której zaaranżowałam fragment cyklu „Follow the Sun”, którego część prezentuję w tym katalogu. Składa się on z kompozycji realizowanych w technice akrylu na płótnie o formatach 70 x 70 cm (jak wszystkie prace zaprezentowane w tej publikacji), są też koła o średnicy 50 cm oraz mniejsze formaty 40 x 40 cm. Przyjęta strategia twórcza odnosi się do życia wewnętrznego. W kręgu moich zainteresowań znajdują się zagadnienia światła, zdobywane doświadczenia, odczucia emocjonalne, które następnie zostają przetransponowane w sposób syntetyczny na język sztuki, po to, żeby je wyrazić, utrwalić i przekazać swoje fascynacje barwą, światłem, przestrzenią, ruchem – jego stadiami, rytmem oraz ich wzajemnymi asocjacjami. Światło jest rozumiane jako czynnik sprawczy i organizujący każdą z kompozycji.
Światło wraz z podziałami wynikającymi z ruchu buduje abstrakcyjną – w nurcie abstrakcji geometrycznej – syntetyczną kompozycję. Barwa światła jest tu emocjonalna. Powstałe układy zostały zatrzymane w jednej z nieskończonych możliwości, potencjału obserwowanych form oraz wynikających z nich rytmów kompozycyjnych. Są to realizacje przypominające mandale poprzez wykorzystanie kwadratu i koła. Są rodzajem diagramów. Odnoszą się do życia wewnętrznego, ciągłych zmian i ruchu. Koło i kwadrat łączy ze sobą punkt centralny, który stanowi tak początek, jak i koniec całego układu.

 

 

 

POGRANICZE ABSTRAKCJI – FOTORELACJA

 

http://zpaptorun.pl/index.php/2021/03/23/pogranicze-abstrakcji-2/

 

ALICJA WIECZOREK:
https://www.facebook.com/FundacjaPinata/photos/pcb.758385111486095/758384998152773/?ty

https://www.facebook.com/FundacjaPinata/photos/pcb.758358738155399/758357214822218/?ty

 

KATARZYNA WENDLAND:
https://www.facebook.com/FundacjaPinata/photos/pcb.758388921485714/758386111485995/?ty

https://www.facebook.com/FundacjaPinata/photos/pcb.758360074821932/758359781488628/?ty

 

FOTORELACJA Z WERNISAŻU:
https://www.facebook.com/FundacjaPinata/photos/pcb.758348971489709/758347098156563/?ty

 

POGRANICZE ABSTRAKCJI

KRĘGI – animacja- Alicja Wieczorek

CHAD – dźwięki- Katarzyna Wendland

 

KATALOG „POGRANICZE ABSTRAKCJI”

POGRANICZE ABSTRAKCJI – KATALOG

 

ZESZYT TWÓRCZY „POGRANICZE ABSTRAKCJI”

ZESZYT TWÓRCZY „POGRANICZE ABSTRAKCJI”