CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ II


 

■ WYNIKI KONKURSU ■

 

 

■ PRZEDSTAWIAMY LAUREATÓW KONKURSU – WYNIKI OBRAD JURY (II ETAP): LINK

 

 PRZEDSTAWIAMY ARTYSTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYSTAWY – WYNIKI OBRAD JURY (I ETAP): LINK

 

 

 

 

Idea konkursu odnosi się do trzech abstrakcyjnych zagadnień – czasu, ruchu i przestrzeni. Efektem CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ II Ogólnopolskiego Biennale Rysunku jest wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, która ukazuje najciekawsze prace odwołujące się do tematu przewodniego.  Została również wydana publikacja prezentująca dzieła artystów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej. Konkurs skierowany był do artystów profesjonalnych oraz do studentów na studiach drugiego stopnia lub na IV – VI roku studiów uczelni artystycznych.

 

 

Katarzyna Wendland

kuratorka wystawy

 

Do konkursu CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ II Ogólnopolskiego Biennale Rysunku zgłosiło się 130 artystów z całej Polski, łącznie nadesłano 338 prac rysunkowych. Do wystawy pokonkursowej w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku Jury zakwalifikowało 82 prace 56 Twórców.

Według definicji rysunek to dział sztuki plastycznej, którego istotą jest posługiwanie się linią na płaszczyźnie. Rysunek może być monochromatyczny lub wielobarwny. Linia jest odkryciem rysunku, wartości linearne powstają w plastyce między innymi poprzez naniesienie na powierzchnię nowej wartości o kształcie mieszczącym się w pojęciu linii np. ślad pędzla, ołówka. Może to być wyrycie w powierzchni żłobienia, zestawienie wartości z pozostawieniem pomiędzy nimi drobnej przestrzeni. Mogą to być wartości trójwymiarowe o kształcie określanym jako linia, ciągi wypukłości i wklęsłości na płaszczyźnie, linia konturowa, linia może być rozumiana jako krawędź styku różniących się dwóch wartości. Linią są też granice plamy barwnej, linia może powstawać przy różnicach jasności barwy, faktury. Rysunek operuje linią według różnych przeciwieństw, najczęściej jest to rozróżnienie pomiędzy światłem a cieniem – różnice walorowe, wartością cienką a grubą kreski rysunkowej, może operować kolorem. Rysunek może wybiegać poza iluzję przestrzeni tworząc kompozycje trójwymiarowe. Rysunek w obszernym ujęciu łączy w sobie różne dyscypliny: rysunek płaski, witraż, tkaninę itd. Zawiera jednak zasadnicze cechy rysunku w jakościowym rozumieniu tego pojęcia – linię lub plamę i równocześnie walor.

Prace na wystawie stanowią przegląd różnorodnych technik i tendencji rysunkowych takich jak: ołówek, długopis, węgiel na różnym podkładzie – płótnie, papierze, papierze ściernym, cienkopis, tusz, techniki mieszane w wykorzystaniem np. bibuły japońskiej, papieru czerpanego, akryl, gesso, sprej akrylowy, kredki, kredki akwarelowe, gwasz, tusz, suchy pastel, szelak na płycie drewnopochodnej, marker i poddruk cyfrowy, grafit i akryl. Pojawia się też technika mieszana na szkle wykorzystująca fotografię, techniki manualne i obróbkę cyfrową wydrukowane na szkle. Możemy zobaczyć też połączenie rysunku i reliefu na papierze ustrukturyzowanym poprzez zabiegi chemiczne i termiczne. Pojawiają się kolaże, akwarela na drewnie w połączeniu z papierem, asamblaż. Jest też elektroniczny montaż rysunkowy, druk pigmentowy na papierze, rysunek cienkopisem i ołówkiem powielony cyfrowo. Jak widać rysunek potrafi być poszukiwany w różnorodnych mediach, a także w licznych własnych eksperymentach.

 

.

Alicja Wieczorek

kuratorka wystawy

 

Pojęcia czasu, ruchu i przestrzeni przenikają się ze sobą, odnoszą się do zjawisk zachodzących zarówno w świecie fizycznym jak i duchowym. Rozważają nad nimi wszyscy poszukiwacze prawdy o świecie i ludzkiej egzystencji. W licznych teoriach naukowych i filozoficznych ludzie od wieków poszukują relacji pomiędzy tymi zagadnieniami.

Kluczowym wydaje się tutaj pojęcie czasu – ciężkie do zdefiniowania i pełne tajemnic. Dla Arystotelesa, czas był ilościową stroną ruchu, w jakim znajdują się rzeczy materialne. Dla Kanta przestrzeń i czas były formami poznania zmysłowego. Einstein w teorii względności traktował pojęcie czasu i przestrzeni równoprawnie określając czasoprzestrzeń jako czterowymiarowe continuum. Kontemplacja tych trzech wątków skłania do zastanowienia się nad własną egzystencją, nad samą istotą życia. Myśląc o czasie budzimy refleksje odnośnie teraźniejszości, tak ulotnej w obliczu przeszłości i przyszłości. Rozważając ruch, rozumiany jako zmiana miejsca w przestrzeni, nie możemy być obojętni wobec wszystkich form życia, których istnienie on warunkuje. Myśląc nad przestrzenią skupiamy się na tej w której żyjemy, określonej przez ściany budynku, granice państw lub tylko naszej wyobraźni.

Od wieków tematy te inspirują też artystów. Słynne motywy vanitas, charakterystyczne dla sztuki baroku miały przypominać o śmierci, nieuchronnej w obliczu upływającego czasu. W XX wieku czas stał się szczególnie istotny dla rozwijającego się happeningu i performance, związanych z określonym kontekstem czasu i przestrzeni. Dla artystów przestrzeń od dawna stanowi istotny problem. Zainteresowanie perspektywą w okresie renesansu wyznaczyło nowe drogi poszukiwania iluzji przestrzeni. W sztuce współczesnej wzbogacono te poszukiwania o nowe konteksty. Do sztuki uwarunkowanej przez określoną przestrzeń można zaliczyć land art i street art, a także wiele działań intermedialnych. Dynamicznie rozwijająca się w XX wieku technologia wznieciła zainteresowanie twórców ruchem. Ruch był analizowany przez futurystów, stał się również punktem wyjścia dla sztuki kinetycznej, a iluzję ruchu w swojej twórczości wykorzystywali artyści op-artu. Analizując różne prądy artystyczne, przyglądając się poszczególnym epokom i trendom można zauważyć jak ważnym punktem wyjścia są dla twórców te trzy pojęcia, jak licznie są interpretowane i różnorodnie odczuwane.

Czas przemyśleć raz jeszcze wątek czasu, ruchu i przestrzeni, zinterpretować te pojęcia na nowo z uwagi na ich związek ze sztuką w przeszłości i skonfrontować je z problemami obecnych czasów. Porównanie postaw artystów w tym kontekście pozostawi obraz charakterystycznego dla naszej epoki sposobu postrzegania. Na myśl nasuwa się łacińska sentencja – „Tempus fugit, aeternitas manet”(czas ucieka, wieczność pozostaje).

.

.

Ważne informacje dotyczące CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ II Ogólnopolskiego Biennale Rysunku:

.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Pinata dzięki inicjatywie Alicji Wieczorek i Katarzyny Wendland.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku.

Wydarzenie dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Patronem honorowym wydarzenia jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS oraz MPEC Włocławek.

Koncepcja konkursu / kuratorki wystawy: Alicja Wieczorek / Katarzyna Wendland

Opracowanie graficzne: Alicja Wieczorek

 

JURY I
(Wybór prac na wystawę)
mgr Małgorzata Jabłońska
art. plast. Jerzy Jabczyński
art. mal. Katarzyna Wendland
art. mal. dr Alicja Wieczorek

JURY II
(Wybór laureatów nagród i wyróżnień)
prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka
prof. zw. Zbigniew Purczyński
dr Jakub Malinowski

 

I NAGRODA – 2000zł

Jury przyznało dodatkowe nagrody (II i III)  oraz 3 wyróżnienia honorowe.

 

Katalog z wystawy:
ISBN – 978-83-948987-3-1
wyd. Fundacja Pinata
Włocławek 2021

 

Zgłoszenia konkursowe drogą mailową można było nadsyłać w terminie od 20 kwietnia 2021 do 15 sierpnia 2021.

 

REGULAMIN KONKURSU – https://drive.google.com/file/d/1TR1shwgEIFdRlhhFjsmTvHa3E9LKhzu0/view?usp=sharing

KARTA ZGŁOSZENIA DOC – https://drive.google.com/file/d/1T7Zih5EGYzPDNWzYzBJ560KZU5seejOr/view?usp=sharing

KARTA ZGŁOSZENIA PDF – https://drive.google.com/file/d/1dXakmGxbnI0nUaySlIS1Ov_NL-R3IiqK/view?usp=sharing

 

WAŻNE TERMINY

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
20/04/2021– 15/08/2021

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
(LISTY ARTYSTÓW I PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYSTAWĘ)
1/09/2021

DOSTARCZENIE PRAC NA WYSTAWĘ
15/09/2021

WYSTAWA POKONKURSOWA
OGŁOSZENIE LAUREATÓW KONKURSU
(NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ)
PAŹDZIERNIK 2021
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WE WŁOCŁAWKU (ul. Miedziana 2/4)

WAŻNE ADRESY E-MAILOWE
ZGŁOSZENIA: czas.ruch.przestrzen@gmail.com
PYTANIA: ourpinata@gmail.com

 

Poprzednia edycja konkursu i wystawy CZASRUCHPRZESTRZEŃ była zrealizowana w 2019 roku. Łącznie do konkursu zgłoszono 213 prac rysunkowych. Ostatecznie Jury wybrało do wystawy konkursowej 52 prace 34 twórców. Prace zostały zaprezentowane w Akademickiej Przestrzeni Sztuki w galerii na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Więcej informacji: http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen/