FOLLOW THE SUN


RELACJA Z WYSTAWY KATARZYNY WENDLAND

 

 

Rok 2019 rozpoczęliśmy wystawą Katarzyny Wendland. Wystawa odbyła się w galerii Związku Artystów Plastyków okręgu toruńskiego. Jest to przestrzeń, w której jako członkowie Związku występowaliśmy już niejednokrotnie podczas ekspozycji zbiorowych. Wystawa Kasi była jej pierwszą ekspozycją indywidualną w tej przestrzeni. Główną salę zajęło czterdzieści prac z cyklu „Follow the sun” będących kompozycjami na planie koła wpisanego w kwadrat, które stanowiły przeniesienie na język malarski treści dyktowanych stanem emocjonalnym artystki. Za pomocą geometrycznych form oraz relacji plam koloru malarka w konsekwentny sposób opowiedziała widzom o swoich obserwacjach odnoszących się do świata duchowego  Realizacje występowały w dwóch formatach – 70x70cm oraz 40x40cm, pojawiły się też prace na okrągłych krosnach. Ta część ekspozycji podsumowywała trzyletnią pracę autorki nad cyklem zapoczątkowanym w 2015 roku. Zróżnicowana kolorystyka ukazała zmiany zachodzące w artystce na przestrzeni czasu związane z poszukiwaniem formy. Mimo, że wszystkie prace łączy podobna zasada kompozycyjna autorka wytworzyła bardzo szerokie spektrum wariantów angażujące odbiorców w analizę dzieł i opowiadające szeroko o jej duchowych i artystycznych przemianach. Kolejnym cyklem zaprezentowanym przez artystkę były rysunki eksperymentalne – świetlne obiekty imitujące iluzję ruchu. Zawieszone w zaciemnionej przestrzeni galerii boksy świeciły własnym światłem emitowanym przez ledowe lampy, które wyłaniały z ciemności ornitologiczne kompozycje.

Alicja Wieczorek

 

FOTORELACJA:

   

   

   

   

   

 

 

    

    

 

 

Fotografie: Alicja Wieczorek / Katarzyna Wendland / Joanna Strzelecka-Traczykowska