FOLLOW THE SUN


Światło wraz z podziałami wynikającymi z ruchu buduje abstrakcyjną, syntetyczną kompozycję. Są to realizacje przypominające mandalę poprzez wykorzystanie kwadratu i koła. Są rodzajem diagramów. Odnoszą się do życia wewnętrznego, ciągłych zmian i ruchu. Koło i kwadrat łączy z sobą punkt centralny, który stanowi tak początek jak i koniec całego układu.

Katarzyna Wendland w 2006 ukończyła malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze (malarstwo ścienne i witraż) obroniła też aneks z rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczyła w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Od 2007 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem współczesnym, malarstwem w architekturze, designem oraz uprawia rysunek w technikach własnych. PORTFOLIO: http://katarzynawendland.com

.