9. CHARYTATYWNA AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ


NA RZECZ DZIECI Z AUTYZMEM APERIO

 

9. CHARITY  AUCTION OF CONTEMPORARY ART FOR CHILDREN WITH AUTISM APERIO

.

.

.

.

Zostaliśmy zaproszeni do przekazania pracy na rzecz Fundacji Aperio.

Wystawa przedaukcyjna i licytacja prac odbyła się w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

We were invited to hand over the work to the Aperio Foundation.

The pre-auction exhibition and the auction of works took place at the Arsenał City Gallery in Poznań (POLAND).

 

.

KATALOG AUKCYJNY ■  AUCTION CATALOGUE: http://www.aperio.org.pl/new/wp-content/uploads/2018/11/katalog_2018_net_hi-res-skrocony.pdf

.

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA ■ PRE-AUCTION EXHIBITION :

Fotografie ze strony Photos from the website : https://www.facebook.com/pg/AukcjaSztukiAperio/photos/

 

LICYTACJA  ■  AUCTION:

fot. Grzegorz Wawrzyńczak ■ photo. Grzegorz Wawrzynczak