„THE ONE” OPENING


 
I
PL / ENG
.
5 grudnia 2022r. odbył się wernisaż Międzynarodowego Konkursu Sztuki Cyfrowej „THE ONE” . Podczas otwarcia miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu.
December 5, 2022 The vernissage of the International Digital Art Competition „THE ONE” took place. During the opening, the results of the competition were announced.
.
Wystawę otwierał prof. Marian Stępak z UMK oraz kuratorki wystawy: Alicja Wieczorek i Katarzyna Wendland.
The exhibition was opened by prof. Marian Stępak from UNC and curators of the exhibition: Alicja Wieczorek and Katarzyna Wendland.
.
Międzynarodowe Jury w składzie:
dr Jakub Matys (Polska – Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
Giles Timms (USA Department of Art, University of Maine),
Mykhaylo Barabash (Ukraina Lviv National Academy of Arts)
.
przyznało 3 nagrody i 4 wyróżnienia.:
 • Grand Prix zdobyła Małgorzata Łuczyna (Polska / Kraków) za zestaw trzech filmów: EOL#01/#02/#03
  .

Nagrodę rzeczową sponsorowaną przez Miasto Toruń zdobyli ex aequo:

 • Benna Gaean Maris (Włochy / Wenecja) za film „Stories end”,
 • Konrad Kucz (Polska / Warszawa) za grafikę cyfrową „Pokuta”.
  .
Wyróżnienia Honorowe zdobyli:
 • Karolina Borowska (Polska / Wrocław) za grafikę cyfrową „II”,
 • Kinga Su (Francja / Strasbourg) za film „Round”,
 • Krzysztof Kiełt (Polska / Gdańsk) za film „Utopia”
 • Kamila Walendykiewicz (Polska / Warszawa) za film „A quake in being”
.
International Jury composed of:
dr Jakub Matys (Poland – Institute of Visual Arts, Jan Kochanowski University in Kielce),
Giles Timms (US Department of Art, University of Maine),
Mykhaylo Barabash (Ukraine Lviv National Academy of Arts)
.
awarded 3 prizes and 4 distinctions.
 • Grand Prix won Małgorzata Łuczyna (Polska / Kraków) for a set of three films: EOL#01/#02/#03.
  .

The material prize sponsored by the City of Toruń was won ex aequo by:

 • Benna Gaean Maris (Italy / Venice) for the film „Stories end”
 • Konrad Kucz (Poland / Warsaw) for digital graphics „Atonement”
.
Honorable mentions were won by:
 • Karolina Borowska (Poland / Wrocław) for digital graphics „II”,
 • Kinga Su (France / Strasbourg) for the film „Round”,
 • Krzysztof Kiełt (Poland / Gdańsk) for the film „Utopia”
 • Kamila Walendykiewicz (Poland / Warsaw) for the film „A quake in being”
.
Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerem inicjatywy jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, sama wystawa Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Nagrody rzeczowe ufundowała Gmina Miasta Toruń, nagrodę finansową dofinansowało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
.
The event was co-financed from the budget of the Self-Government of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The initiative’s partner is the Association of Authors ZAiKS. The project is under the Honorary Patronage of the Marshal of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Piotr Całbecki, and the exhibition itself is under the Honorary Patronage of the Mayor of Toruń, Michał Zaleski. The material prizes were funded by the Municipality of Toruń, the financial prize was co-financed by Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.
.
.
.